Fractie

Arrèn van  Tienhoven
Arrèn van Tienhoven 1. A. van Tienhoven, Raadslid & Fractievoorzitter arrenvantienhoven@krimpenaandenijssel.nl
Hugo van der Wal
Hugo van der Wal 2.H. van der Wal, Raadslid hugovanderwal@krimpenaandenijssel.nl
Paul Schultink
Paul Schultink 3.. P.C. Schultink, Raadslid paulschultink@krimpenaandenijssel.nl
Adriaan van  Beek
Adriaan van Beek 4. A.A. van Beek, Raadslid adriaanvanbeek@krimpenaandenijssel.nl
Ronald Hogendoorn
Ronald Hogendoorn 5. R. Hogendoorn, Raadslid ronaldhogendoorn@krimpenaandenijssel.nl
Anton Brand
Anton Brand 6. A.W. Brand, Burgerraadslid, antonbrand@krimpenaandenijssel.nl