Adriaan van Beek

Raadslid

Mijn naam is: Adriaan van Beek (28). Onze zoektocht om in de buurt van mijn werk in Rotterdam te wonen, heeft geleid tot de keuze voor Krimpen aan den IJssel (groen, ruim, rustig). Sinds 2016 woon ik met mijn vrouw Lia en drie kinderen Lydia (5), Pieter (3) en Julian (1) in Krimpen. Ik ben opgegroeid op de Veluwe, met diverse uitstappen vanaf mijn studententijd (Bennekom/Wageningen, Rotterdam, Ede, Norwich/Engeland). 

Scholing en ervaring: Afgestudeerd in Wageningen (Voeding en Gezondheid), daarna eveneens in Wageningen gepromoveerd op voeding en veroudering van het immuunsysteem. Daarna als postdoc korte tijd in Engeland gewerkt op het Institute of Food Research, waarna aansluitend mijn huidige baan als postdoc in het Erasmus MC. Ik doe onderzoek naar immunotherapie in lever- en darmkanker, op de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten. Vanaf mei hoop ik in het Erasmus MC en het LUMC een driejarig opleidingstraject starten voor medisch immunoloog – denk aan diagnostiek voor o.a. leukemie, auto-immuunziekten, allergieën (alle immuun-gerelateerde ziekten). Kortom: ik ben een onderzoeker in hart en nieren, waarbij ik in mijn nieuwe functie binnenkort directer betrokken zal worden bij het wel en wee van patiënten.

Hobby’s en vrije tijd: Ik houd erg van sporten (badminton, squash). Daarnaast lees ik graag en speel ik zo nu en dan een gezellig potje strategische bordspellen. Ik houd ook van schrijven, zowel wetenschappelijk als ‘niet-wetenschappelijk’.

Interesse in de politiek: Van jongs af aan ben ik politiek geïnteresseerd geweest. Ik herinner me goed hoe ik als twaalfjarige de opkomst van Pim Fortuyn op de voet volgde. Ik ben enkele jaren actief geweest voor de SGP-jongeren, voor de commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw en met het schrijven voor het magazine ‘In Contact’. Ik vind het belangrijk om niet alleen iets te vinden van het politieke bestuur, maar ook een poging te wagen daar zelf aan bij te dragen. 

Voor Krimpen is belangrijk: De drie kenmerken van Krimpen – het groen, de ruimte, de rust – zijn uniek voor een dorp dat zo dichtbij de grote stad Rotterdam ligt! Ik wil me er graag voor inzetten om ervoor zorg te dragen dat die kenmerken zoveel mogelijk in stand gehouden worden voor onze kinderen.

Wat mag er veranderen en wat willen we behouden? Ik ben ervan overtuigd dat we, zeker op het gebied van duurzaamheid, nu moeten investeren voor de toekomst. Vanuit de overtuiging dat God ons de opdracht gegeven heeft de aarde te bebouwen en te bewaren. Dat vergt rentmeesterschap: we mogen de vruchten van de aarde genieten, maar we mogen de natuurlijke bronnen niet uitputten. Als goede beheerders voor wat ons is toevertrouwd: ik denk dan vooral aan milieuvriendelijk en goed groen- en natuurbeleid.

In de achterliggende collegeperiode heeft de SGP daarom al invulling gegeven aan een positief beleid om Krimpen aan den IJssel duurzamer te maken. Klaar zijn we niet: daarom willen we ook in de komende jaren verder bouwen aan een duurzaam en milieubewust Krimpen aan den IJssel. Concreet: een groene gemeentebegroting, het versnellen van verduurzaming (o.a. LED-verlichting), ondersteunen van inwonersinitiatieven, een verruimde openstelling Grondstoffencentrum en aandacht en budget voor biodiversiteit.

 

Terug naar overzicht