3 februari 2015

Afdeling landelijke SGP vereniging

'De plaatselijke SGP kiesvereniging 'Tot de Wet en de Getuigenis' is per 1 januari 2015 omgevormd tot een afdeling van de landelijke SGP vereniging. De verandering vloeit voort uit de nieuwe partijstructuur waartoe de landelijke ledenvergadering van de SGP op 14 juni 2014 besloten heeft'.