Verkiezingsprogramma 'IN GOEDE HANDEN'

De SGP in Krimpen aan IJssel presenteert het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen: IN GOEDE HANDEN.

In ons verkiezingsprogramma kunt u/jij lezen wat we belangrijk vinden en waarvoor de SGP zich de komende jaren gaat inzetten. Echt resultaten boeken kunnen we alleen samen met de inwoners en ondernemers van Krimpen aan den IJssel. Ons verkiezingsprogramma is daarom onderverdeeld in drie hoofdthema’s, die beginnen met ‘samen’: samen leven, samen wonen en samen werken.

De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze visie en ons politiek en bestuurlijk handelen op de Bijbel, zoals deze verstaan wordt in de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Bijbel, het Woord van God, biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven; voor hoe wij ons hebben te gedragen ten opzichte van God en ten opzichte van onze medemensen. De Heere God belooft Zijn zegen als we leven overeenkomstig Zijn Woord. Dan zijn we IN GOEDE HANDEN. Het is de wens van de SGP dat die zegen zichtbaar wordt in Krimpen aan den IJssel.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.