2 juli 2013

Algemene beschouwingen 2014

Datum: 01-07-2013
 
L.S.,
 
Hierbij bieden wij u de Algemene Beschouwingen aan van de SGP?fractie te Krimpen 
aan den IJssel. De laatste algemene beschouwingen in de Krimpense Raad in de 
periode 2010-2014; D.V. 19 maart 2014 staan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op de agenda.
 
Dit jaar vinden de Algemene Beschouwingen wederom in juli plaats, waarbij dit jaar 
heel concreet de relatie met de breed gevoerde ‘voorzieningendiscussie’ aanwezig 
is. Het maken van duidelijke keuzes is aan de orde, waarbij de effecten op een aantal 
vlakken merkbaar zullen gaan zijn. Daarom juist is het noodzakelijk om dit op een 
zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden; met ‘Oog voor elkaar’. Onze Algemene 
Beschouwingen geven daar blijk van.
 
Met vriendelijke groet,
 
SGP?fractie Krimpen aan den IJssel