3 april 2019

Bijdrage SGP extra raadsvergadering

 

                                                                 Extra raadsvergadering dd 2 april 2019 

Onze burgemeester kennen we als iemand die graag prikkelt en het debat stimuleert. Daarbij maakt hij gebruik van diverse soorten van media, waaronder Facebook. Ruim een week geleden ging dit echter heel erg mis…

In of als reactie op de stelling van Baudet dat de bestuurlijke elite van Nederland geen boeken leest, wilde de burgemeester laten zien dat hij - nota bene als exponent van die elite - wél boeken leest. En wát voor boeken! De foto’s bij de Facebookpost lieten niet aan duidelijkheid te wensen over. Foto’s van boektitels die direct en indirect verwijzen naar de gevaren van nationaal socialisme en fascisme. Dat juist een burgemeester dit deed, viel bij velen verkeerd. Een burgemeester staat immers boven de partijen. Dat klopt! Misschien is het wel juist dáárom, dat de SGP-fractie de burgemeester op dit punt niet zo hard wil afvallen of aanvallen. 

Want ja, de burgemeester moet er zijn voor álle Krimpenaren. Ook voor de vele Krimpenaren die op Forum voor Democratie hebben gestemd. De SGP heeft onze burgemeester in de afgelopen drie jaar leren kennen als iemand die zich actief inzet om mensen met elkaar te verbinden: ongeacht iemands politieke kleur of gezindheid. Dat dit nu met een, wellicht wat minder tactvol Facebookbericht opeens anders zou zijn, wil de SGP niet geloven. Onze burgemeester is er voor alle Krimpenaren. En misschien is het juist dáárom dat hij op die bewuste zaterdagochtend zijn bericht de wereld in stuurde. Om als burgervader ‘zijn’ burgers in een subtiele, maar jammerlijk mislukte poging te wijzen op de harde lessen die we in de geschiedenis van ons land hebben geleerd. Want, zoals de politicus en filosoof Edmund Burke ooit zei: Degenen die de geschiedenis niet kennen zijn bestemd om het te herhalen. Of zoals dit later is geparafraseerd: het volk dat zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd die te herhalen. 

Juist in zijn positie als boven de partijen staande instantie zou een burgemeester bij uitstek de persoon zijn om ‘zijn’ inwoners die spiegel voor te houden. De SGP neemt dan ook afstand van die personen en partijen die menen dat de burgemeester vanuit een verkeerde intentie zijn Facebookbericht zou hebben geplaatst. Weliswaar schaart de SGP deze actie van onze burgemeester in de categorie van “méér dan een beetje dom”. De timing en de gebruikte beelden zijn ongelukkig en hebben niet geleid tot het verbinden van Krimpenaren Integendeel! Maar wij blijven vertrouwen in zijn goede intenties. Wij sporen onze burgemeester dan ook aan om zo snel mogelijk met onze inwoners in gesprek te gaan. Allereerst om eventueel geschonden vertrouwen in hem als persoon te herstellen. Maar vooral óók om goed helder te krijgen waarom veel Krimpense kiezers zich kennelijk door een groot deel van de gevestigde partijen niet gehoord voelen. 

Verwijzend naar de Bijbel, voor ons hèt belangrijkste Boek om te lezen en te herlezen, wil ik de burgemeester de wijsheid toewensen van de Prediker. Een wijsheid die niet verkregen wordt door veel te lezen, te studeren en op eigen gedrag te reflecteren, maar echte wijsheid die door God wordt geschonken. 

Tenslotte wil ik noemen dat de SGP fractie geschrokken is van de heftigheid van de reacties op het Facebook bericht van onze burgemeesters. Reacties die in sommige gevallen het fatsoen ver te buiten gaan en een veel te persoonlijk karakter hebben. Kritiek hebben mag, maar wel op een fatsoenlijke manier en met een open vizier. Verwijzend naar psalm 121 wens ik de burgemeester toe: dat de Heere uw Bewaarder, uw Schaduw aan uw rechterhand mag zijn. 

 

Arrèn van Tienhoven