27 mei 2015

BOA's in Krimpen aan den IJssel

BOA's in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - De SGP fractie van Krimpen aan den IJssel is content met het inzetten van twee buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) met ingang van medio juni. De SGP heeft herhaaldelijk gepleit voor het inzetten van BOA's daar zij taken ter hand kunnen nemen waar de politie niet meer aan toekomt. Terecht heeft SGP fractievoorzitter Ruissen kanttekeningen geplaatst bij de handhaving en bevoegdheden van de BOA's. Het is van belang dat ze de taken gaan doen waarvoor ze aangesteld zijn, en deze ook goed kunnen doen. Indien de BOA's alleen ingezet worden op het tegen gaan van parkeeroverlast en zich daarnaast niet richten op andere taken dreigt het gevaar dat zij weinig ervaring hebben op andere gebieden en dat moeten we niet willen. Krimpen heeft een breed inzetbare BOA's nodig zo stelt de SGP.