13 mei 2015

College B&W op bezoek bij ledenvergadering SGP

Krimpen aan den IJssel - De Krimpense afdeling van de SGP heeft op maandag  11 mei 2015 een openbare ledenvergadering gehouden. Op deze avond was het college van burgemeester en wethouders te gast.

De burgemeester en de wethouders hebben het een en ander verteld en toegelicht  over hun portefeuille en de zaken waar ze zich momenteel mee bezig houden. Vervolgens ging ieder collegelid in op een belangrijk en actueel onderwerp, dat binnenkort tot uitvoering komt.

De ledenvergadering heeft het bezoek van het college bijzonder gewaardeerd en maakte graag gebruik van de mogelijkheid het college over het een en ander te bevragen en waar mogelijk zijn enkele nuttige tips meegeven. In het bijzonder de taken van de burgemeester; onderwijshuisvesting, woningbouw, verkeer en afvalinzameling zijn onderwerpen waar iedere Krimpenaar in geïnteresseerd is.  Het is bijzonder om hierover rechtstreeks met het college in gesprek te gaan.

Na afloop reageerden de collegeleden zeer positief op het initiatief om tijdens een ledenvergadering van een politieke partij het gehele college uit te nodigen. Voor zover zij wisten was dat nooit eerder gebeurd.