8 december 2014

College pakt uitstraling fietsenstalling aan

Krimpen aan den IJssel – het College is het eens met de SGP fractie dat de fietsenstalling bij het busstation niet representatief is. De noodzaak tot opwaarderen van de gehele omgeving van het busstation is aanwezig.

 

Uit de antwoorden blijkt dat het college voor het einde van het eerste kwartaal 2015 met gerichte antwoorden zal komen met betrekking tot een mogelijke herinrichting van de omgeving van het gehele busstation. Op de vraag of het college een opschoonactie in de fietsenstalling kan ondernemen antwoordt het college: dat dit alleen maar kan als er een aanwijzingsbesluit volgens art 5.1.11 van de APV wordt genomen. College laat verder weten: “wij gaan zo mogelijk nog dit jaar een dergelijk besluit nemen”.

 

SGP raadslid Leen Pols is erg tevreden met de beantwoording ‘Het is voor mij duidelijk dat het college overtuigd is van de noodzaak om de fietsenstalling en  tegelijk de gehele omgeving van het busstation zo snel mogelijk aan te pakken.

Ik ga ervan uit dat binnen niet te lange termijn de fietsenstalling echt een visitekaartje wordt en burgers uitnodigd om de fietsen in de stalling te zetten.