15 december 2017

Convenant overmatig alcohol gebruik

 

Bij de behandeling van het integraal veiligheidsplan gisterenavond in de commissievergadering heeft onze fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen gepleit voor een gemeentebreed convenant tegen overmatig alcoholgebruik. Naast gemeente, politie en jeugd- en jongerenwerk, zouden daar dan bijvoorbeeld ook supermarkten en sportkantines aan mee moeten doen. Volgens burgermeester Vroom past dit in de breede aanpak die de gemeente voorstaat: 'ik ben helemaal voor.' Het alcoholgebruik is in Krimpen aan den IJssel vergeleken met omliggende gemeenten bovengemiddeld hoog.