10 maart 2018

Debatavond in de Rank

 

Woensdagavond 7 maart vond er een debatavond plaats in de kerk De Rank. Aan dit debat, georganiseerd door de raad van Kerken, deden alle Krimpense partijen mee.

Na een korte introductie, die per politieke partij 90 seconden duurde, de zogenaamde pitches was het tijd voor een aantal stellingen. Deze stellingen gingen over geloof & Politiek, het sociaal domein met name de armoede en duurzaamheid.

Per ronde gingen er drie partijen in debat over een bepaalde stelling, na deze debatten werd de andere partijen gevraagd wat hun standpunt was over de betreffende stelling.