14 november 2015

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
 

Krimpen aan den IJssel- Op verzoek van de SGP-fractie gaat wethouder
Oosterwijk bezien of het budget voor deskundigheidsbevordering
vrijwilligers verhoogd kan worden. Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen
stelde het punt donderdag aan de orde bij de behandeling van de
begroting voor 2016. De SGP heeft signalen ontvangen dat het huidige
budget momenteel niet toereikend is. Contourdetwern, die de
subsidieregeling beheert, heeft dit jaar in een aantal gevallen nee
moeten verkopen omdat het budget op was. Ondersteuning van vrijwilligers
is voor de SGP een belangrijk speerpunt.
Via de subsidieregeling ondersteunt de gemeente organisaties bij het
bevorderen van deskundigheid van vrijwilligers. Verenigingen kunnen 1
keer per jaar subsidie aanvragen. Per aanvraag wordt maximaal 600 euro
beschikbaar gesteld.

http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Subsidie/Actualisering-subsidiebeleid-Documenten/Actualisering-subsidiebeleid-Documenten-Deskundigheidsbevordering-van-vrijwilligers.html

http://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Zorg-en-welzijn-Vrijwilligers-Subsidies-vrijwilligerswerk/Zorg-en-welzijn-Vrijwilligers-Subsidies-vrijwilligerswerk-Documenten/Zorg-en-welzijn-Vrijwilligers-Subsidies-vrijwilligerswerk-Documenten-Folder-Vrijwilligers.html