25 november 2017

Geen vergunning voor koopzondag

Krimpen aan den IJssel - De SGP is blij met het besluit van het college om geen toestemming te geven voor het openstellen van de winkels op zondag.

 

Geen vergunning voor koopzondag

We zijn enorm blij met het recente besluit van het college om geen toestemming te geven voor het openstellen van winkels op zondag. Drie supermarkten van de Crimpenhof hadden een vergunningaanvraag ingediend om op zondag 24 december, de zondag voor de kerstdagen, open te mogen. De Stem van Krimpen wierp zich in de raad van 12 oktober jl. op als pleitbezorger van deze winkeliers en probeerde via een motie het college aan te sporen de aanvraag positief tegemoet te treden. De winkeliers zouden omzet mislopen als kerstinkopen niet op zondag gedaan kunnen worden. Een ruime meerderheid van de raad ging hier niet in mee en liet het oordeel aan het college.

Bij het debat in de raad hebben we benadrukt dat een collectieve rustdag goed is voor zowel christenen als niet-christenen. Ook hebben we geprobeerd onder woorden te brengen dat het hierbij voor ons om een hele principiële kwestie gaat. We hebben dat gedaan door als volgt een link te leggen met de betekenis van Kerst: 'Wat zou ik graag met de indieners in gesprek gaan over de echte betekenis van Kerst. Wat is Kerst leeg als het alleen maar draait om kerstinkopen en omzetcijfers. God zond Zijn Zoon omdat Hij deze dolgedraaide wereld niet aan haar lot wilde overlaten. Als we die dimensie erbij betrekken komt het ontheffingsverzoek in een ander daglicht te staan.'

Het college is bij haar afwijzing niet over één nacht ijs gegaan en heeft haar besluit gedegen onderbouwd. Onder andere wijst het college erop dat niet is gebleken dat voor een ontheffing voldoende draagvlak bestaat onder de lokale winkeliers.

In de media heeft coalitiepartij Leefbaar Krimpen zich ook nadrukkelijk op het onderwerp geprofileerd. De Leefbaren hebben daarbij aangegeven voor de komende periode in te willen zetten op verruiming van het beleid. Tegelijkertijd hebben ze gezegd eerst goed in beeld te willen brengen in hoeverre er daadwerkelijk behoefte bestaat in Krimpen aan den IJssel aan koopzondagen. De enquête die ze hebben uitgeschreven beschouwen we als een eerste voorzichtige  - wat ongelukkige - poging om daar wat meer zicht op te krijgen. Ondertussen zijn we blij dat ook Leefbaar Krimpen zich voor de huidige periode aan het coalitieakkoord committeert, waarin is afgesproken dat de zondag nadrukkelijk als rustdag gehandhaafd wordt.