15 december 2017

Gehandicaptenparkeerkaart

 

Krimpen aan den IJssel - Belemmeringen en financiële drempels zoveel mogelijk wegnemen om gehandicapten actief deel te kunnen laten nemen aan de samenleving.

 

Krimpen aan den IJssel gaat bezien of ze mensen met een beperking met een laag inkomen kunnen compenseren voor de kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart. Een motie van SGP en CU hierover werd met 12 stemmen voor aangenomen. Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kost 128 euro. Ook bij verlenging van de kaart worden deze kosten in rekening gebracht. SGP-fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen  en CU-raadslid Jeannette Bregman dienden de motie in omdat ze belemmeringen voor gehandicapten om actief te participeren in de samenleving - ook financiële drempels - zoveel mogelijk willen wegnemen.
 
Een SGP-motie om de kosten voor herkeuring bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart nog eens tegen het licht te houden, haalde het niet. Nu is het zo dat ook bij een verlenging van de kaart het volle tarief moet worden betaald, ook als er helemaal geen keuringsarts aan te pas komt. SGP vindt dat niet billijk. VVD, D’66, Leefbaar Krimpen en de Stem van Krimpen steunden deze motie niet.