11 februari 2022

Geluidsoverlast TenneT bevestigd

De jarenlange overlast door het transformatorstation van TenneT is onlangs bevestigd door onafhankelijk onderzoek. Actiecomité Beperking Overlast Trafo in Krimpen aan den IJssel (BOTIK) had Cabau en Huygen ingeschakeld om de klachten van omwonenden met feiten te staven. Het college heeft dit onderzoek aangegrepen om TenneT te dwingen tot aanpassingen. De SGP heeft in het belang van de omwonenden vragen gesteld om meer aanpassingen te bewerkstelligen.

TenneT heeft een aanvraag gedaan om een nieuwe transformator op 150 meter van de dichtstbijzijnde woningen te plaatsen. SGP-raadslid Adriaan van Beek wil dat TenneT gedwongen wordt om een nieuwe transformator verder van de woningen te plaatsen. Van Beek: ”Een richtlijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaat uit van 300-500 meter afstand. Een alternatieve locatie op 500 meter afstand is beschikbaar.”

Als het afdwingen van een grotere afstand geen optie blijkt, wil Van Beek dat extra geluidsisolerende maatregelen getroffen worden door TenneT. Hij is verder beducht voor een patstelling tussen de geluidsexperts van TenneT en die van Cauberg Huygen. Hij wil weten hoe het college zich daarop voorbereid.