9 mei 2023

Herontwikkeling Werf aan den IJssel

Als raad hebben we in 2021 de Ontwikkelvisie IJsseldijk vastgesteld met ambities en ontwikkelmogelijkheden voor het buitendijkse bedrijventerrein aan de IJsseldijk. In april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan Werf aan den IJssel als hamerstuk aangenomen. Het is een mooi voorstel waarbij de IJssel en de cultuurhistorische waarde van de werf meer verbonden wordt met het centrum van Krimpen een den IJssel in combinatie met nieuwbouw.


De ambitie van partij die de plannen heeft mogen uitwerken is:  “Het opgeleverde plan een nieuwe tijdlaag aan de historische werf toe te voegen en de belevingswaarde van de kade te vergroten, voortbouwend op het stoere karakter van de werf.” Als SGP fractie zien we dat terug in de plannen. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere historie van de werf Duivendijk. In het bestemmingsplan worden de monumentale panden behouden en krijgen deze een nieuwe functie. Hierdoor komt er een mooie mix van nieuwe woningen met behoud van de insteekhaven met dwarshelling, smederijloods en Zellinghuis.

Naast de ruim 60 woningen en appartementen worden er in het Zellinghuis ook 22 zelfstandige woonstudio’s gerealiseerd voor jongvolwassenen met autisme. Als fractie ondersteuning we deze plannen en zijn we blij dat er na zoveel jaar concrete stappen worden gezet om nieuwe woningen te bouwen in onze gemeente. Dit plan bevat mooie details en heeft oog voor de historie en waarde van het gebied voor Krimpen aan den IJssel. Op deze website zijn enkele afbeeldingen te zien uit het bestemmingsplan.

De gemeente heeft ook bij dit project laten zien goed te communiceren met omwonenden, in deze casus uit beide gemeenten. Als fractie willen we de betrokken complimenteren voor het proces en het bestemmingsplan Werf aan den IJssel. Als gemeente zijn we vanaf 2004 eigenaar van het terrein en na eerdere plannen die niet door konden gaan zijn we blij dat er nu concrete plannen op tafel liggen die werkelijkheid gaan worden. Het voorstel is een doordacht plan waar Krimpen aan den IJssel mooier van wordt.

Bron: Bestemmingsplan Werf aan den IJssel