7 oktober 2015

Impressie Wijkbezoek Klein Boveneind

Impressie Wijkbezoek Boveneind – September 2015

Op vrijdag 25 september 2015 heeft onze fractie de wijk Boveneind een bezoek gebracht. Na een eerder geslaagd wijkbezoek aan de wijk Lansingh-Zuid is dit de tweede wijk die door onze fractie bezocht werd. Het doel was om een beeld te krijgen van deze wijk door in gesprek te gaan met enkele belangrijke instellingen in de wijk.

Ons bezoek startte met een gesprek met de wijkagent. Het is goed om te vernemen dat de wijk Boveneind vanuit politie-ogen bekeken een rustige wijk is met weinig criminaliteit. De wijkagent maakt, om dit zo te houden, dankbaar gebruik van de ogen en oren in de wijk. Door de wijkagent  werd aandacht gevraagd voor het plaatsen van een ANPR camera op de Algerabrug. Ook onze fractie is benieuwd of onze breed gesteunde motie waarin het college is opgeroepen dit te bewerkstelligen al tot succes heeft geleidt!?

Vervolgens hebben we een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. Tijdens de rondleiding door dhr. Ouwendijk werd aandacht gevraagd voor de slechte staat van onderhoud. Hiervoor zijn inmiddels plannen in de maak. Daarnaast brengen de bezuinigingsplannen ook onzekerheden met zich mee. Het daarna aangeschoven bestuur van de Stichting Vrienden van kinderboerderij Klein Boveneind geeft aan dat het huns inziens krap wordt om in het korte tijdsbestek dat het college voor ogen heeft tot forse besparingen te komen. Het opbouwen van de activiteiten van de vriendenstichting en het veranderen van koers kost jaren. De SGP-fractie is heel blij met de ontvangen informatie en zal bij het binnenkort te behandelen raadsvoorstel over de kinderboerderij hier zeker gebruik van gaan maken.

Tenslotte hebben we zorgcentrum Crimpenersteyn een bezoek gebracht. Onder de enthousiaste leiding van zorgmanager mw. Otten gingen we alle afdelingen langs. Trots overhandigde ze ons de recent ontvangen uitkomst van een onaangekondigd bezoek van de inspectie, die positief was over de zorg die hier verleend wordt;  Niet met allemaal afgesloten afdelingen, maar door zoveel mogelijk gezelligheid te bieden worden demente ouderen verleid om niet te gaan dwalen. Een bewoner maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de te kleine tuin en het beperkte aantal stoelen en tafels. Mw. Otten geeft aan dat er behoefte is om meer gebruik te maken van het park, dat door veel viezigheid nu niet aantrekkelijk is.

Het zorgcentrum staat van harte open voor contacten met de buurt.  Momenteel wordt er gezocht naar mogelijkheden om maaltijden aan te bieden aan eenzamen uit de wijk en naar het aanbieden van tijdelijke huisvestiging en verzorging voor mensen waarvan de mantelzorger tijdelijk ontlast moet worden. Mooie initiatieven die onze fractie een warm hart toedraagt.

Onze fractie dankt alle betrokkenen voor de gastvrije ontvangst!