21 december 2017

Inzet sociale media juíst waardevol

 

Krimpen aan den IJssel – De SGP herkent zich niet in de kritiek van de VVD op wethouder Marco Oosterwijk over de wijze waarop hij gebruik maakt van Facebook. Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen: ‘Wij prijzen ons juist bijzonder gelukkig met een wethouder die het gesprek aangaat met de burger en daar op een heel actieve en directe manier de sociale media voor weet in te zetten”.

De VVD verwijt de wethouder het toe-eigenen van overheidszaken, omdat hij een aantal Facebook pagina’s beheert over onderwerpen die gaan over het beleid van de gemeente. De wethouder zou daarmee de indruk wekken dat hij op persoonlijke titel of namens de SGP initiatiefnemer van deze onderwerpen is. De VVD stelt daarbij zelfs dat ‘de neutraliteit en de integriteit van de wethouder in gevaar kan komen’ door de manier van communiceren.

“Er zitten een aantal suggestieve gedachten in deze redenering die wij volstrekt niet mee kunnen maken”, aldus Bert-Jan Ruissen. “Voor ons is het overduidelijk dat de wethouder deze pagina’s beheert in zijn hoedanigheid als wethouder. Dat staat ook expliciet op deze pagina’s vermeld. Wij zien daarbij niet in dat de wethouder daarbij niet zou mogen vermelden dat hij van SGP-huize is. Bovendien gaat het om onderwerpen die vallen binnen zijn portefeuille, zoals “Krimpen inclusief” en “Groen duurzaam”. Het valt de wethouder alleen maar te prijzen dat hij het gesprek aangaat over deze onderwerpen en Krimpenaren daarover mee laat denken. Facebook is daarvoor een prachtig middel.

 Volgens de VVD zou niet de wethouder zelf, maar afdeling communicatie dergelijke gemeentelijke pagina’s  moeten beheren. De SGP is van mening dat de meer persoonlijke communicatielijnen van de wethouder en de voorlichting vanuit de afdeling communicatie elkaar juist heel goed kunnen aanvullen. De meerwaarde van een actieve wethouder op Facebook is nu juist dat de informatievoorziening veel persoonlijker, interactiever en toegankelijker wordt gemaakt. Op deze wijze krijgt het gemeentelijk beleid een gezicht en dat is heel waardevol!