23 oktober 2017

Keuzevrijheid specialistische jeugdhulp

Alert blijven op keuzevrijheid bij specialistische jeugdhulp!

Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen heeft gisteravond in de gemeenteraad vragen gesteld over de mogelijkheden om ook voor identiteitsgebonden specialistische jeugdhulp - bijvoorbeeld pleegzorg of crisisopvang - te kunnen blijven kiezen in een situatie waarin het aantal jeugdhulpaanbieders drastisch wordt teruggeschroefd van 80 naar 13. Dit naar aanleiding van antwoorden van het College op eerdere schriftelijke vragen hierover van burgerraadslid Hugo van der Wal. Wethouder Marco Oosterwijk zegde toe dat hij zich er sterk voor blijft maken dat jeugdigen en hun ouders ook in de nieuwe situatie de specialistische jeugdhulp moeten kunnen krijgen die bij hun identiteit past. Hij deed de oproep om gevallen waarin dit onverhoopt niet lukt, bij hem te melden. Ook de SGP-fractie houdt bij dit belangrijke onderwerp graag de vinger aan de pols.