15 december 2018

Lokale winkeltijdenverordening

 

In de gemeenteraadsvergadering van 13 december is door de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel besloten in te stemmen met de nieuwe lokale winkeltijdenverordening, waardoor de winkels in Krimpen aan den IJssel iedere zondag open mogen tussen 12.00 en 18.00 uur. Bij hoofdelijke stemming (wat inhoudt dat ieder gemeenteraadslid ‘voor of tegen’ diende uit te spreken) is door de gemeenteraadsleden van SGP, CU en CDA tegengestemd; de andere partijen stemden (in meerderheid 13 voor / 7 tegen) in met het voorstel.

Een aantal insprekers vanuit inwoners, kerk en de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging spraken gisteravond in om de gemeenteraad aan te spreken op het te nemen besluit.

 Door de SGP-fractie is bijgaande spreektekst uitgesproken.

 Ook heeft de SGP nog een motie ingediend waarin het college wordt verzocht vooraf met de gemeenteraad het gesprek aan te gaan om de evaluatie van D.V. 2020 voor te bereiden. Alleen SGP en CDA stemden voor deze motie. Dat betekent dat het college eigenstandig een evaluatie gaat vormgeven en deze pas achteraf aan de gemeenteraad voorlegt.