11 maart 2017

Luisterend oor voor de schipper

Luisterend oor voor de schipper

 KRIMPEN A/D IJSSEL – De binnenvaart is een belangrijk onderdeel van de vervoerssector van Nederland. De binnenvaart kan op een relatief goedkope en schone manier goederen vervoeren. Toch zijn er de nodige zorgen in deze sector. Over regelgeving en de prijzen die onder druk staan bijvoorbeeld. Daarom houdt SGP-kandidaat Bert-Jan Ruissen op 13 maart een inloop spreekuur voor binnenvaartschippers op het schippersinternaat De Driemaster in Krimpen aan den IJssel.

 Als huidig raadslid van de gemeente Krimpen aan den IJssel kent Ruissen het belang van goed binnenvaartbeleid. “Het is voor schippers hard werken om hun onderneming draaiend te houden. Dat doen ze graag, maar de overheid mag hen daar best wat meer in tegemoet komen.” Zo moeten er volgens Ruissen ruimere mogelijkheden komen om de motoren van schepen aan milieueisen te laten voldoen. “Nu lijkt vervanging de enige oplossing en dat is niet redelijk.”  

 Ruissen maakt zich ook zorgen over de verhouding tussen verladers en schippers. “Het mededingingsbeleid moet schippers meer ruimte geven voor samenwerking met elkaar om zo een vuist te kunnen maken richting verladers,” stelt hij. “Een individuele schipper heeft nu vaak het nakijken. Voor een gezonde branche is het van belang dat de verhoudingen in evenwicht zijn.” Daarnaast vraagt de SGP aandacht voor het onderhoud van de vaarwegen en regelgeving die gelijke tred houdt met de ontwikkelingen in de binnenvaart. “Er is meer geld nodig voor innovatie. Er gebeuren genoeg mooie dingen, zoals betere aansluiting van spoor- en wegvervoer op de binnenvaart en op het gebied van emissiereductie.” Over al deze onderwerpen gaat Ruissen het gesprek aan met de schippers. Van 8 uur tot half 10 zijn alle schippers en andere belangstellenden welkom.

 Ruissen is in samenwerking met SGP-jongeren bezig met een tweedaagse tour door de regio. Op 13 en 14 maart doen zij 10 plaatsen rondom het Groene Hart aan om aandacht te vragen voor de 10 speerpunten van de SGP.