8 juli 2017

Maak Krimpen dementievriendelijk en houd mantelzorgers binnenboord

SGP: Maak Krimpen dementievriendelijk en houd mantelzorgers binnenboord

Krimpen aan den IJssel – Het College van B&W gaat aan de slag om Krimpen aan den IJssel tot een dementievriendelijke samenleving te maken. Wethouder Marco Oosterwijk zegde dit toe naar aanleiding van een motie van de SGP-fractie die gisteravond door de gemeenteraad  is aangenomen tijdens de behandeling van de Kadernota 2018. Ook pleitte de SGP voor aansluiting op het project 'mantelzorgers binnenboord' dat voorziet in informele respijtzorg voor mantelzorgers door verenigingen en clubs.

Het aantal mensen met dementie neemt steeds meer toe. Nu zo’n krappe 30.000, maar in 2040 zullen naar verwachting méér dan een half miljoen mensen aan deze ziekte lijden. Omdat het beleid van de regering erop gericht is dat ouderen en mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen, wordt dementie steeds meer zichtbaar op straat, in winkels, het openbaar vervoer, etc. In de SGP-motie wordt het College van B&W opgeroepen op deze ontwikkeling in te spelen door van Krimpen aan den IJssel een dementievriendelijke samenleving te maken.

SGP-burgerlid Hugo van der Wal: “Naar aanleiding van een eerdere SGP-motie zijn in Krimpen netwerken opgezet van zorg en ondersteuning rond mensen met dementie en hun mantelzorgers. Nu is het tijd voor een volgende stap. De Krimpense samenleving moet ook klaar zijn om deze mensen op te vangen. Het is belangrijk dat inwoners leren dementie te herkennen en hoe er mee om te gaan. Als iemand met dementie bijvoorbeeld vergeet zijn boodschappen af te rekenen, of voor de zoveelste keer op een dag in de winkel komt voor een pak suiker, is het prettig als het personeel dit goed weet te handelen. Diverse gemeenten organiseren cursussen om winkelpersoneel, buschauffeurs, politieagenten, etc., maar ook ‘gewone mensen’ hierin te trainen. Ook zijn er diverse voorbeelden van projecten en initiatieven, die erop gericht zijn mensen met dementie zo lang mogelijk actief en betrokken te houden. Zo zijn er gemeenten waar musea op bepaalde dagen of uren speciaal geopend zijn voor mensen met dementie. Het is aan het College om dit soort zaken ook in Krimpen mogelijk te maken en hier inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en andere maatschappelijke instanties bij te betrekken.”

Het project ‘mantelzorgers binnenboord’ helpt verenigingen en clubs om leden die, vanwege de zorg voor hun naaste(n), niet altijd aan de activiteiten mee kunnen doen of als lid willen stoppen, vast kunnen te houden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat op verenigingsavonden of op momenten dat er in teamverband moet worden gespeeld, bij de mantelzorger thuis goede oppas of opvang aanwezig is. In een aantal gemeenten wordt er al succesvol gewerkt met dit project. Wethouder Oosterwijk zei het belang ervan te onderschrijven. De gemeente omarmt het en neemt het mee in de ondersteuning van mantelzorgers. De SGP-fractie volgt dit met belangstelling en zal opnieuw aan de bel trekken als het project onvoldoende handen en voeten krijgt in de gemeente.