8 februari 2014

Maatschappelijke stages voor Krimpen behouden

De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College over het niet langer verplicht zijn van maatschappelijke stages. “We willen de maatschappelijke stages in 
Krimpen behouden”, zegt Marco Oosterwijk, Raadslid in Krimpen aan den IJssel.
 
De Tweede Kamer heeft deze week besloten dat maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs niet langer verplicht onderdeel van het lesprogramma zijn. Omdat ook de landelijke financiering vervalt, zullen scholen er daarom zomaar mee kunnen stoppen. De Krimpense SGP zet zich in om het zover in Krimpen niet te laten komen en wil de maatschappelijke stages juist verder uitbouwen. “We hebben in Krimpen mooie voorbeelden van jongeren die na hun stage vrijwilligerswerk blijven doen in bijvoorbeeld Crimpenersteyn. Geweldig toch!”. Het College is daarom gevraagd het gesprek aan te gaan met zowel het Krimpenerwaard College als het Comenius College, met als doel de maatschappelijke stages in Krimpen te behouden en zonodig vanuit de gemeente mee te denken in de bekostiging. Daarbij dienen vanzelfsprekend ook de Krimpense vrijwilligersorganisaties betrokken te worden. 
 
“Vrijwilligers zijn het cement van de Krimpense samenleving en daarbij kunnen we onze jeugd niet vroeg genoeg betrekken” stelt Oosterwijk. “Laten we in Krimpen de handen ineen slaan”.