19 januari 2019

“MARCO OOSTERWIJK WETHOUDERSKANDIDAAT RIDDERKERK”.

 

“MARCO OOSTERWIJK WETHOUDERSKANDIDAAT RIDDERKERK”.

Fractievoorzitter Marco Oosterwijk van SGP Krimpen is beoogd wethouder in gemeente Ridderkerk. Als hij op 31 januari a.s. door de gemeenteraad van Ridderkerk wordt benoemd, zal dat automatisch inhouden dat hij vanaf dat moment geen lid meer is van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel.

Marco Oosterwijk was ruim 11 jaar politiek actief in Krimpen aan den IJssel. Hij was raadslid van september 2007 tot mei 2014. Vervolgens was hij tot 2018 vier jaar wethouder. Als wethouder was Marco Oosterwijk verantwoordelijk voor onder andere jeugdzorg en Wmo, de kwaliteit van de buitenruimte, economische zaken, milieu en duurzaamheid en verkeersveiligheid. Toen in 2018 na de verkiezingen de SGP niet in het college kwam, werd hij weer raadslid, tevens fractievoorzitter van de SGP. 

Marco Oosterwijk: “Ik heb me de achterliggende vele jaren met betrokkenheid en passie ingezet voor Krimpen en de Krimpenaren. Ik ben dankbaar dat ik daarvoor gezondheid en kracht van God ontving. Het dienen van het publieke Krimpense belang heeft me al deze jaren energie gegeven, immers alles wat ik mocht doen was in het belang van alle Krimpense inwoners en ondernemers. Het raadslidmaatschap en het wethouderschap waren voor mij een groot voorrecht: ik wil iedereen graag bedanken voor het mogelijk maken daarvan. Ik wens de Krimpense gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders veel constructieve samenwerking en saamhorigheid toe om onze inwoners ècht verder te helpen. Houdt vooral het oog op mensen in kwetsbare omstandigheden”.

Als lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 blijft Marco Oosterwijk
namens SGP-ChristenUnie in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook de komende tijd aan ons mooie gebied verbonden.

De Krimpense SGP-fractie gaat zich binnenkort buigen over de vraag wie het opvolgende raadslid gaat zijn en wie als nieuwe fractievoorzitter aantreedt.

Het bestuur van de Krimpense afdeling van de SGP ziet Marco Oosterwijk niet graag vertrekken, maar gunt hem graag dit verantwoordelijke ambt in de gemeente aan de overzijde van de rivier.

Krimpen aan den IJssel, 18 januari 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatie: Marco Oosterwijk, tel. 06-51328944