19 december 2013

Motie GroenLinks inzake Schaliegas

Het wel of niet boren naar schaliegas staat hoog op de politieke agenda. Het kabinet wilde proefboringen doen, zodat de (on)schadelijkheid van het boren naar schaliegas duidelijk zou worden. De GroenLinks-fractie wilde proefboringen in Krimpen aan den IJssel uitsluiten door in een motie het college op te roepen Krimpen aan en IJssel schaliegas-vrij te verklaren.

De motie is naar de mening van de SGP-fractie prematuur. Er moet nog veel onderzocht worden omdat veel nog niet duidelijk is. Zelfs de minister heeft op dit moment nog onvoldoende informatie om tot een goed besluit te kunnen komen. Terwijl de motie al standpunten inneemt. Daarnaast is de motie niet relevant: in Krimpen aan den IJssel is schaliegas helemaal geen thema en dat is ook helemaal niet te verwachten. Wij steunen de motie daarom niet. Zeker, je kunt er als gemeente een statement mee afgeven. Maar als het aan de SGP ligt, doen we dat wel op basis van een zorgvuldige informatievoorziening.