8 juli 2017

Motie herstel buitendijkse begraafplaats aangenomen.

Motie herstel buitendijkse begraafplaats aangenomen.

 Krimpen aan den IJssel – De motie van de Krimpense SGP waarin het college verzocht wordt om herstel van de buitendijkse begraafplaats aan de IJsseldijk (nabij de Karwei) is tijdens de behandeling van de Kadernota unaniem aangenomen.

 De begraafplaats uit 1828 heeft een wezenlijke cultuurhistorische waarde zo stelt de SGP. Momenteel verkeert de begraafplaats echter in een achterstallige staat van onderhoud, dat is onwenselijk.

 In de aangenomen motie is het college verzocht te inventariseren wat nodig is om de grafmonumenten te herstellen en het groenbeheer in orde te brengen.

 De motie is mede ingediend door het CDA.