25 november 2017

Motie SGP en ChristenUnie over klachtenregeling aangenomen

Krimpen aan den IJssel – De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel stemde donderdag in met een motie van SGP en ChristenUnie over het realiseren van een laagdrempelige voorziening voor klachtopvang. De klachtencoördinator, die nu vooral een interne administrerende rol heeft, moet zich veel meer gaan richten op begeleiding en advisering van de klager. De motie werd gesteund door de Stem van Krimpen.

 

SGP en ChristenUnie dienden de motie in bij de behandeling van de aangepaste klachtenregeling voor de gemeente. In de klachtenregeling hebben klachtbehandelaars in de diverse afdelingen van de gemeentelijke organisatie een centrale rol. Zij krijgen daarbij hulp van een centrale klachtencoördinator, die de klachten registreert en monitort en de afdelingen intern adviseert.

 

Volgens SGP en ChristenUnie wordt hiermee onvoldoende geïnvesteerd in het contact met de klager zelf. SGP-fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen: “Een inwoner die ergens mee zit, moet zijn verhaal kwijt kunnen en van meet af aan het gevoel krijgen dat hij serieus wordt genomen. Daarvoor is nodig dat een klager zijn klacht in een veilige setting kan indienen en dat hij gedurende dit traject desgewenst kan terugvallen op bijstand en advies. Dat element van begeleiding en advisering komt in de huidige aanpak onvoldoende uit de verf.”

 

In de motie wordt het college daarom opgeroepen meer te investeren in bijstand en advisering van de klager. Dat kan volgens de motie worden bereikt door de klachtencoördinator een veel zichtbaardere rol te geven richting de klager. Volgens SGP-burgerlid Hugo van der Wal, die in de commissievergadering van 23 november jl. de vinger bij de zere plek legde, kunnen door een goede klachtopvang aan de voorkant veel problemen worden voorkomen: “Niemand zit te wachten op langdurige formele procedures. Zulke procedures slorpen veel ambtelijke capaciteit weg en klagers zelf zijn er sowieso niet mee gediend. “