24 maart 2020

Nader bericht coalitieonderhandelingen

 

 Nader bericht coalitieonderhandelingen Krimpen aan den IJssel

De fracties van SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, CU en PvdA berichtten eerder dat zij besloten hebben om te beginnen aan een nieuwe formatieronde. Doel: een slagvaardig bestuur voor Krimpen aan den IJssel. 

In december 2019 viel de oude coalitie van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 uit elkaar. Daardoor zijn inmiddels veel belangrijke dossiers op de lange baan geschoven. Over deze controversiële dossiers wordt, totdat een nieuw college aantreedt, geen besluit genomen door de gemeenteraad. Denk aan dossiers als financiën, sociaal domein en wonen. Inmiddels duurt deze situatie al drie maanden! 

SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven: “Fysiek vergaderen is door nieuwe regels van de landelijke overheid tot 1 juni onmogelijk. Onderhandelingen voor het vormen van een nieuwe coalitie tot die tijd uitstellen, is niet in het belang van Krimpen. Immers:

1) het is ongewis hoelang de coronamaatregelen intact blijven;

2) starten met onderhandelen op het moment dat de coronamaatregelen voorbij zijn, zou kunnen betekenen dat een nieuw college pas na de zomervakantie zijn intrede doet;

3) het huidige “demissionaire” college kan geen “controversiële” dossiers behandelen, waardoor deze nog maandenlang  in de ijskast blijven staan; en

4) binnenkort moet de kadernota worden opgesteld, één van de belangrijkste stukken om nieuw beleid vast te stellen, maar zolang er geen nieuwe college is, zal deze beleidsarm zijn,

5) een beleidsarme kadernota dit jaar wordt gevolgd door een beleidsarme kadernota voor komende jaar (als  voorbereiding op verkiezingsjaar).”

Van Tienhoven vervolgt: “De zes fracties zullen met behulp van de digitale middelen hun formatiepoging voortzetten. Een besluit van de gemeenteraad is daarvoor niet nodig, net zomin dat nodig was bij de formatiepogingen in 2018. De beoogde nieuwe coalitie zal alles op alles zetten om de Krimpense inwoners en ondernemers van dienst te kunnen zijn met een volwaardig bestuur, die alle dossiers slagvaardig kan oppakken.”