12 maart 2015

Nieuwsflits NO. 03

In dit maandelijkse nieuwsbulletin wordt verslag gedaan van de belangrijkste onderwerpen die in de afgelopen raadsvergadering aan de orde zijn geweest en de inbreng van de SGP-fractie daarbij. Eveneens vindt u in dit nummer een korte terugblik op de gehouden verkiezingsavond van 3 maart jl. en het wijkbezoek dat de SGP-fractie heeft afgelegd.

Nieuwsflts no 3.pdf