10 maart 2018

Ook SGP tegen spitsafsluiting

 

Ook SGP tegen spitsafsluiting

 

Krimpen aan den IJssel –  In de commissievergadering van donderdag 8 maart jl. heeft ook de SGP aangegeven niet mee te gaan met het voorliggende plan van het college voor een spitsonderbreker op de Ouverturelaan. Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen: "De aanwezige inwoners en ondernemers hebben op een duidelijke manier hun voors en tegens laten horen en daar hebben we goed naar geluisterd. Ook de bezwaren van de bewoners van Langeland kunnen we goed plaatsen.”

Tegelijkertijd heeft de SGP waardering voor de wijze waarop het college met bewoners uit Lansingh-Zuid de achterliggende periode is opgetrokken. Ruissen: “Er wordt niet weggekeken van de problemen die er zijn, er wordt echt bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Dat kan geen enkele partij het college kwalijk nemen, maar moeten we als raad juist waarderen. Daarnaast hebben we als raad een eigen positie, die we bij dit vraagstuk (heel duaal) ook hebben genomen. En dat is goed.”

De SGP begrijpt de bezwaren van de ondernemers echter ook goed. “We willen als SGP ook een goed ondernemersklimaat en winkelcentrum De Olm maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. De herverdeling van het verkeer over de omliggende wegen zou technisch gezien best kunnen, maar roept natuurlijk ook weer andere problemen op qua verkeersveiligheid. En daar is nu de tijd simpelweg niet rijp voor.”

De SGP is niet over één nacht ijs gegaan. De problematiek van veel verkeer over de Ouverturelaan is er namelijk wel en mogen we niet ineens gaan ontkennen. Ruissen: “De spitsonderbreker is wat onze fractie betreft - alles afwegend - qua effecten op de bereikbaarheid van de hele omgeving een te zware maatregel.”

Heel tevreden is de SGP over de ruimhartige toezegging van het college om nog voor de zomer een breed voorstel qua mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren aan de raad voor te leggen. Vooral omdat de wethouder dit nadrukkelijk met de bewoners van de Ouverturelaan wil vormgeven.

Bert-Jan Ruissen deed een oproep aan de commissie om nu echte duidelijkheid te verschaffen aan de aanwezige bewoners en ondernemers: “Hoewel de raad formeel pas volgende week besluit het niet te agenderen, vind ik dat de aanwezigen er recht op hebben om nu met een duidelijke conclusie naar huis te gaan; de Ouverturelaan gaat tijdens de spits niet op slot.” Deze oproep van Ruissen werd door iedereen gedeeld.