20 december 2014

Op zoek naar nieuwe burgemeester.

In de raadsvergadering van 11 december jl. heeft de gemeenteraad een
vertrouwenscommissie ingesteld voor de benoeming van een kroonbenoemde
burgemeester. Tot leden van deze commissie zijn benoemd Kirsten Jaarsma
(Stem van Krimpen), Hans Butter (PvdA), Arnold Poelman (ChristenUnie) en
Bert-Jan Ruissen (SGP). Wethouder Arnold de Leeuw (CDA) is als adviseur
aan de commissie toegevoegd. De komende maanden zal de
vertrouwenscommissie een profielschets voorbereiden, die vervolgens in
de raadsvergadering van begin april 2015 met de Commissaris van de
Koning zal worden besproken. Naar verwachting zal vrij snel daarna de
vacature worden opengesteld.
Krimpen aan den IJssel heeft sinds 2010 een waarnemend burgemeester in
de persoon van mevrouw Huizer. Hiertoe werd besloten in verband met de
toen lopende discussie over de herindeling van de Krimpenerwaard en de
daarmee gepaard gaan onzekerheid over de bestuurlijke toekomst van onze
gemeente. Nu duidelijk is geworden dat Krimpen aan den IJssel een
zelfstandige gemeente blijft, is de weg weer vrij voor een kroonbenoemde
burgemeester.