14 maart 2020

Persbericht formatie

 

PERSBERICHT

De SGP-fractie nam actief deel aan de inmiddels geklapte formatiepoging met SvK, VVD, CDA en CU.

 

"Deze mislukte poging draagt niet bij aan de bestuurlijke daadkracht die Krimpen aan den IJssel nodig heeft", verklaart SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven.

"Wat ons betreft gaan we nu zo snel mogelijk verder met een volgende formatiepoging. De extra raadsvergadering van dinsdag 17 maart zal duidelijk moeten maken hoe en vooral met wie nu verder."

Het persbericht van formateur Tjerk Bruinsma dat verstuurd is n.a.v. de mislukte formatiepoging is te vinden via deze link:

https://www.krimpenaandenijssel.nl/kadij.net?id=464408