11 januari 2019

REACTIE SGP OP VERKLARING KRIMPENSE POLITIEKE PARTIJEN INZAKE NASHVILLE

 

SGP Krimpen aan den IJssel heeft de verklaring van Krimpense politieke partijen van 11 januari 2019 niet voorzien van haar logo. Evenmin heeft de Krimpense fractie de behoefte gevoeld de Nashville-verklaring te ondertekenen of enige andere verklaring te ondertekenen die de Nashville-verklaring als zodanig weer ‘corrigeert’. Partijen en personen die dit wel doen respecteren wij; wederkerig vertrouwen wij deze houding ook. Dit alles zonder elkaar de maat te nemen door aan wel of niet ondertekenen zwart-wit conclusies te verbinden. De Krimpense SGP staat voor een open en respectvolle lokale dialoog.

De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. Het klopt dat we ten aanzien van het gedachtengoed van onze inwoners, ook die zich tot de LHBT+ groep rekenen, een andere positie innemen dan de heersende norm en anders denken dan een meerderheid in Nederland.

Dat neemt niet weg dat wij eraan hechten te benadrukken dat het ontbreken van ons logo op het statement van Krimpense politieke partijen niet zo màg en kàn worden uitgelegd alsof wij niet zouden staan voor wederzijds respect of de bescherming aan LHBTI-ers ontzegt, inwoners uitsluit van onze samenleving of vooral de liefdevolle dialoog in Krimpen aan den IJssel blokkeert.

De achterliggende periode hebben wij onze verantwoordelijke opstelling op verschillende momenten duidelijk gemaakt en laten blijken. Dat in het statement van Krimpense politieke partijen is opgenomen dat een en ander tot uitsluiting van groepen inwoners leidt en als anti-LHBT+ wordt uitgelegd betreuren wij.

Wij staan pal voor de bescherming van ook de LHBT+ inwoners. Geweld, intimidatie of gedragingen die zich daarmee laten vergelijken zullen wij te allen tijde afkeuren en veroordelen en waar dit in Krimpen aan den IJssel in concrete situaties tot zulke situaties zou leiden, zal men ons als eerste aan de zijde vinden om daar tegenop te treden. Ook waar in concrete zin in Krimpen aan den IJssel een lokale inspanning wordt gevraagd vanuit het verlenen van goede zorg of daarbij horende concrete ondersteuning, zijn we ten volle aanspreekbaar op het nemen van verantwoordelijkheid.

Ook daarom vertrouwen wij erop dat we in Krimpen aan den IJssel het maatschappelijke debat op respectvolle en integere wijze kunnen blijven voeren, zoals wij dat ook altijd met inwoners in de LHBT+ groep en collega-raadsfracties deden, doen en zullen blijven doen.

Fractie SGP Krimpen aan den IJssel