15 maart 2014

Registratie vandalisme moet beter!

Uit het raadsmemo blijkt dat de gemeente alleen schadebedragen bijhoudt over vandalisme bij de jaarwisseling en over graffiti. Ruissen: ‘Voor ons is dit volstrekt onvoldoende’. Over alle andere schades aan gemeentelijke eigendommen schrijft de burgemeester dat vaak niet te herleiden is wat de oorzaak van de schade is en dat dit dus niet geregistreerd wordt onder de algemene noemer vandalisme.

De SGP fractie maakt zich al langere tijd sterk voor meer transparantie over vandalisme en diende daarover enkele jaren geleden een motie in. De SGP vindt het belangrijk transparant te zijn naar de burger over vandalisme. Inzicht in de kosten zal de burger motiveren eerder de politie te alarmeren, aangifte te doen en kan de burgers ertoe bewegen elkaar aan te spreken op vernielzuchtig gedrag. Ook bij meevallende vandalismecijfers kan een vandalismemonitor dienstig zijn. Objectieve feitelijke informatievoorziening is de beste remedie om eventueel al te dramatische beelden over de omvang van het probleem bij te stellen. 

Dat het college ondanks herhaaldelijk aandringen niet in staat blijkt heldere cijfers beschikbaar te stellen over de omvang van vandalisme in Krimpen aan den IJssel, stelt de SGP-fractie teleur. Ruissen: ‘Wij zullen het onderwerp zo snel mogelijk agenderen in een commissievergadering. Met deze memo is onvoldoende invulling gegeven aan onze breed gesteunde motie. Nu blijkt dat de gevraagde gegevens niet uit het registratiesysteem te halen zijn, is het voor ons duidelijk dat dat systeem moet worden aangepast. Krimpen aan den IJssel kan op dit punt veel leren van Ouderkerk aan den IJssel, waar men wel ieder half jaar een inzichtelijke vandalismemeter richting de burger weet te presenteren’.