8 november 2019

“Risicovolle begroting met forse lastenverzwaring onverteerbaar”

 

De SGP vindt dat het College onaanvaardbare risico’s neemt door het bezuinigen op jeugdhulp en sociaal domein, terwijl de lasten fors verhoogd worden. De SGP stemde, evenals de voltallige oppositie, tegen de begroting.

Raadslid Adriaan van Beek: “Wij dienden een drietal amendementen in om deze begroting voor ons acceptabel te maken. Ons eerste amendement om de eenzaamheidsprojecten blijvend te financieren werd door wethouder Neeleman toegezegd. Zeer belangrijk voor onze vrijwilligers die deze projecten draaien!”

“Helaas wilden de coalitiepartijen niet meebewegen om de lastenverzwaring voor onze Krimpenaren te verzachten, en dat gold ook voor een bezuiniging op logopedische screening en dyslexie. Deze preventieve maatregelen zijn van belang voor vroege opsporing en behandeling van o.a. kinderen met dyslexie. Gecombineerd met de risico’s die naar de twee miljoen euro lopen, kon de SGP niet anders dan tegen deze begroting stemmen.”

De SGP diende ook een motie in over de Krimpense woningmarkt, die aangenomen werd. Het college moet onderzoek doen naar de huidige samenwerking met Rotterdam en Capelle, en samenwerkingsmogelijkheden met de Krimpenerwaard in kaart brengen. Daarnaast kreeg de SGP de toezegging dat de inzet van boa’s geëvalueerd wordt.