25 maart 2016

Rommelmarkten in sportaccommodatie

Rommelmarkten in sportaccommodatie


Krimpen aan den IJssel –  De nieuwe beheerder van de Krimpense sportaccommodaties moet zich er maximaal voor inspannen om verzoeken voor het organiseren van indoor rommelmarkten en bazaars te honoreren. Een motie van de SGP met deze strekking is donderdagavond met ruime meerderheid aangenomen. De motie is mede ingediend door het CDA en Leefbaar Krimpen.

In de motie wordt aangeven dat Krimpen aan den IJssel een gemeente wil zijn, waarin maatschappelijke initiatieven met een sociaal doel, zoals rommelmarkten en verkopingen ten behoeve van goede doelen, optimaal worden gefaciliteerd. In de zomerperiode kiezen verenigingen voor dergelijke activiteiten vaak voor het Koekoeksplein. SGP-fractievoorzitter Ruissen: ‘dat is een prima locatie, maar wij willen graag ook ruimte bieden voor rommelmarkten en verkopingen buiten de zomerperiode en daarom willen we ook ruimte geven voor indoor activiteiten. Daarvoor is een sportzaal zoals de Groenendaal uitstekend geschikt’.

In de motie wordt aangegeven dat sportaccommodaties primair bedoeld zijn voor sportactiviteiten. Ruissen: ‘Aan dat uitgangspunt willen we zeker niet tornen. Maar naar onze opvatting moet het mogelijk zijn zo af en toe ook ruimte te geven voor andere activiteiten, zoals rommelmarkten. De gemeente heeft sportzaal de Groenendaal inmiddels een enkele keer beschikbaar gesteld, maar we willen hier een structurelere oplossing voor’.

De gemeenteraad besloot donderdag het dagelijks beheer van de binnensportaccommodaties te verzelfstandigen. Momenteel wordt het dagelijks beheer nog verzorgd door de gemeente. Het college is voornemens deze taken over te dragen aan Synerkri, de lokale stichting die  nu reeds de programmering van sportactiviteiten voor haar rekening neemt.