20 februari 2015

RWS over de brug – SGP zeer content!

RWS over de brug – SGP zeer content!

Krimpen aan den IJssel –  Gemeente Krimpen aan den IJssel en Rijkswaterstaat kwamen deze week overeen dat de openingen van de Algerabrug voor de pleziervaart tijdens de zomerperiode fors worden beperkt. De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel is zeer content met de deal die het Krimpense College deze week heeft gesloten over deze vergaande beperking. Concreet komt het erop neer dat in de zomerperiode de brugopening van ‘tien voor vier’ wordt geschrapt en dat gedurende de dagperiode het aantal brugopeningen met 50% wordt gereduceerd (want de brug gaat dan nog maar één keer per uur open in plaats van twee).

De bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel staat hoog op de agenda bij het Krimpens College. SGP fractie-voorzitter Bert-Jan Ruissen: “In het coalitieakkoord is dat duidelijk benoemd en daarom is het goed om te zien dat de Krimpense wethouders Boudesteijn en Oosterwijk actief hier mee aan de slag zijn gegaan en ook nog eens een prima resultaat boeken”.

De met Rijkswaterstaat overeengekomen aanpassingen zijn belangrijk voor Krimpense burgers en niet minder de Krimpense bedrijven. Met name ook de opening om 15.50 uur zorgde voor forse problemen. Ruissen: “Juist als de avondspits vanuit met name ook de Stormpolder opstartte ging de Algerabrug open. De opstopping krijg je daarna dan ook niet meer weggewerkt, met forse vertragingen tot gevolg. Het schrappen van de ‘tien-voor-vier-opening’ is daarbij dus een echte verbetering. Ik hoor van Krimpense ondernemers en burgers gisteren en vandaag veel waardering en positieve geluiden. Dat is mooi en terecht!”.

De deal met Rijkswaterstaat is de tweede forse verbetering die aan de orde is. Vorig jaar werd de Krimpense kruising al helemaal gemoderniseerd. Ruissen: “daarmee is een slimme verkeersregelinstallatie gerealiseerd, ligt de kruising er weer mooi bij, maar is met name ook de doorstroming aanzienlijk verbeterd”.

De SGP-fractie is ervan doordrongen dat de bereikbaarheid van Krimpen blijvende aandacht vraagt. Daarom zijn in het coalitie-akkoord ook meerdere maatregelen genoemd, die zich richten op openbaar vervoer, vervoer over water, de nodige samenwerking met andere overheden, waaronder gemeente Krimpenerwaard, enzovoorts. Ruissen: “De ambitie, concrete inzet en het behalen van resultaten door het Krimpens College worden door ons zeer gewaardeerd. Dat neemt niet weg dat wij alert blijven en  de bereikbaarheidsontwikkelingen op een positieve manier blijven aanjagen”.