28 mei 2016

Schriftelijke vragen SGP Drank- en Horecawet

Schriftelijke vragen SGP Drank- en Horecawet

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - De Krimpense SGP-fractie heeft het college vragen gesteld over de handhaving op de Drank- en Horecawet. De SGP hecht eraan dat het toezicht goed geregeld is en vraagt het college daarom de gemeenteraad inzicht te geven in de eerste ervaringscijfers.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Onder andere moeten gemeenten toezien op de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcoholische dranken.

De SGP wil graag weten op welke wijze het college momenteel invulling geeft aan haar handhavende taken. De partij vraagt het college een beeld te geven van de mate waarin de Drank- en Horecawet in Krimpen aan den IJssel wordt nageleefd. Ook wil de fractie weten hoeveel controles er zijn uitgevoerd, wat de bevindingen zijn geweest en of er sinds maart 2015 sancties zijn opgelegd. 5 maart 2015 stelde de gemeenteraad het preventie- en handhavingsplan vast voor de komende jaren.