18 mei 2016

Schriftelijke vragen SGP over buurtpreventie

Schriftelijke vragen SGP over buurtpreventie

Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over buurtpreventie. De fractie constateert toenemende belangstelling hiervoor en wil van het college weten wat de gemeente doet op dit terrein en of het college bereid is hierin meer te investeren.

Bij de algemene beschouwingen in 2015 vroeg de SGP ook al aandacht voor buurtpreventie. Bij buurtpreventie controleren vrijwilligers in samenwerking met de politie in hun eigen woonwijk op onveilige situaties en overlast. Momenteel is er in de Schilderswijk een buurtpreventieteam actief. Verder zijn er de afgelopen maanden in diverse wijken buurtpreventie apps opgestart.

De SGP-fractie wil graag weten van het college op welke wijze ze momenteel buurtpreventie faciliteert. Verder vraagt de SGP het college of ze in het licht van nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van  buurtpreventie apps en beperktere inzetmogelijkheden van wijkagenten, redenen ziet om met aanvullende maatregelen te komen. Volgens de SGP zijn er onder andere voor de inzet van de buurtpreventie apps en buurtpreventieteams heldere spelregels nodig. De SGP vraagt het college of ze die mening deelt en welke rol het college daarbij voor zichzelf weggelegd ziet. Ook vraagt de SGP het onderwerp buurtpreventie aan de orde te laten komen in gesprekken met buurtbewoners. Tot slot informeert de fractie naar subsidiemogelijkheden voor het ondersteunen van de opstart van wijkpreventieteams en de professionalisering daarvan.