18 februari 2017

SGP blij met pilot Oud-Krimpen

SGP blij met pilot Oud-Krimpen

Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie is blij met het voornemen van het college om in Oud-Krimpen de verlichting versneld te gaan vervangen door LED-verlichting. Dit samen met een proefopstelling van nostalgische lichtmasten in de wijk.

In de commissievergadering van 16 februari jl. is het raadsvoorstel besproken om de verlichting in Oud-Krimpen versneld te gaan vervangen. Namens de SGP-fractie heeft raadslid Paul Schultink het college hiervoor bedankt. Niet alleen omdat de nieuwe LED-verlichting minder storingsgevoelig is, of omdat het de veiligheid in de wijk verhoogd. Meer nog omdat het college de vraag van Bert-Jan Ruissen bij de algemene beschouwingen in juli 2016 heeft opgepakt om te onderzoeken of het mogelijk is om nostalgische lichtmasten in Oud-Krimpen te plaatsen. En zo mogelijk de inwoners van deze wijk hierbij te betrekken.

Het college heeft mede daarom besloten om vijf verschillende nostalgische lichtmasten op proef neer te zetten, zodat de inwoners kunnen kiezen welke lichtmast er in hun wijk komt te staan.

Oud-Krimpen is een mooie nostalgische wijk, en dankzij deze pilot kan het ook zo blijven.  De SGP-fractie wenst de inwoners dan ook veel succes bij het kiezen van de juiste lichtmast of zo u wilt lantaarnpaal voor de wijk!