20 februari 2017

SGP-fractie stelt schriftelijke vragen over kwaliteit zwemwater Zwanenmeer

SGP-fractie stelt schriftelijke vragen over kwaliteit zwemwater Zwanenmeer

De provincie Zuid-Holland heeft recent het Ontwerpbesluit gepubliceerd waarop de zwemwaterlocaties in het oppervlaktewater voor het jaar 2017 worden voorgesteld.

Voor de enige aangewezen zwemlocatie in Krimpen aan den IJssel (het Zwanewater) wordt aangegeven dat deze locatie niet langer als zwemwater wordt aangewezen. De motivatie van de Provincie daarbij is: “De waterkwaliteit heeft al vier jaar de kwalificatie slecht. Het is niet de verwachting dat deze zal verbeteren”. De locatie wordt echter met mooi weer goed bezocht en het zou zeer jammer zijn als dat niet meer mogelijk is.  

Om die reden heeft de SGP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. De SGP-fractie zal zich inspannen om deze locatie als zwemwater te behouden.