10 november 2017

SGP hekelt snijden in veiligheidsbudget en OZB-verhoging

Krimpen aan den IJssel – De SGP is niet blij met het besluit van de gemeenteraad om te bezuinigen op veiligheid en om de OZB te verhogen ten gunste van afschaffing van de hondenbelasting. Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen: “Hier worden verkeerde keuzes gemaakt.”  

 

VVD, Leefbaar Krimpen, ChristenUnie en Stem van Krimpen, gesteund door de PvdA, haalden donderdagavond met hun amendement 30% weg van het budget voor toezicht en handhaving. Verder verhogen ze vanaf 2019 de OZB om tot een volledige afschaffing van de hondenbelasting te kunnen komen.  D66, CDA en de SGP stemden tegen.

 

De kritiek van de SGP richt zich met name op de financiële dekking. Door de korting van 75.000 euro op toezicht en handhaving kan er, in plaats van twee Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s), maar één BOA worden aangesteld, zo legde de burgemeester uit. Dat betekent dat deze ene BOA alle toezichtstaken (variërend van toezicht op de Drank- en Horecawet tot toezicht op verkeersveiligheid en de opruimplicht van hondenpoep) in zijn eentje moet gaan doen. De SGP vindt dat onverantwoord en vindt het onbegrijpelijk dat een partij als de VVD (de partij van Law and Order) hier het initiatief voor heeft genomen.

 

Hier zit de gemiddelde Krimpenaar niet op te wachten. Ruissen: “De achterliggende periode hebben veel mensen met ons gesproken over ongewenst gedrag in Krimpen aan den IJssel die het samenleven in straten en buurten onder druk zet.” Het gaat daarbij bijvoorbeeld over lomp parkeren, het los laten lopen van honden, het niet opruimen van hondenpoep. Kleine ergernissen op het eerste oog, maar het houdt menig Krimpenaar terecht bezig. Stuk voor stuk situaties waar de wegbezuinigde BOA prima werk had kunnen doen door inwoners aan te spreken op hun gedrag of zo nodig te bekeuren.

 

Waarom is dit belangrijk? Ruissen: “Krimpen is een mooi dorp en dat willen we houden. Je wilt daarom een schone, hele en veilige buurt. Een buurt waar de brandweerauto wel bij de brand kan komen en je kinderen bij het buitenspelen niet in de hondenpoep trappen”.

 

Dat verder door het amendement de OZB vanaf 2019 omhoog gaat, betreurt de SGP eveneens. Ruissen: “De achterliggende jaren hebben we de OZB juist ontzien. Hier zitten we dus echt niet op te wachten”. Daar komt bij dat het college juist nu bezig is met het opstarten van een actief hondenbeleid. Zo is er een hondenspeelplaats gecreëerd en komen er in de hele gemeente hondenlosloopzones en hondenpoepdispensers. Daar hoort ook toezicht bij op de naleving. In dat licht zou het volgens de SGP billijk zijn de hondenbelasting nog even te handhaven. Ruissen: “Wij zien niet in waarom we die kosten via de OZB moeten afwentelen op alle woningbezitters.”

 

D66, CDA en SGP hebben er gisteren bij de andere partijen tevergeefs op aangedrongen om alle tarieven in 2018 tegelijk tegen het licht te houden. Dan had de raad een samenhangende balans kunnen opmaken en had het eenzijdig snijden in het veiligheidsbudget voorkomen kunnen worden.