31 januari 2014

`SGP KadIJ: klachten en dus zorgen over Wmo-vervoer’

“Het gaat om kwetsbare mensen die het Wmo-vervoer hard nodig hebben. Mensen met een beperking of ouderen: voor hen moet het Wmo-vervoer gewoon op orde zijn. Iets waar je van op aan kunt”. Dat blijkt zeker niet altijd het geval: Connexxion verschijnt niet op de afgesproken tijd of staat op de verkeerde plaats te wachten, vertragingen worden niet goed gecommuniceerd en het blijkt ook lastig om maatwerk te leveren voor mensen die niet (geheel) zelfredzaam zijn. “Als je dan net van dat ene uurtje in het zwembad afhankelijk bent, is het een grote teleurstelling als je dat meermaals misloopt”. 
 
“We willen dan ook goed zicht krijgen op deze situatie. Door degenen die zich bij ons hebben gemeld is zonder resultaat gebruik gemaakt van de Wmo-klachtenregeling” zegt Marco Oosterwijk. De SGP-fractie bevraagt het College daarom op de bekendheid met de problemen en of de klachtenregeling - die vooral door de vervoerder zelf wordt afgehandeld - dan eigenlijk wel goed functioneert. Daarnaast wil de SGP-fractie weten hoe de kennelijke tekortkomingen zich verhouden tot de contractafspraken met Connexxion. Het College wordt gevraagd welke acties zij gaat ondernemen om structurele verbeteringen te laten plaatsvinden.