1 april 2017

SGP Krimpen aan den IJssel wil meer zebrapaden.

SGP  Krimpen aan den IJssel wil meer zebrapaden.    

 Krimpen aan den IJssel – De SGP fractie van Krimpen aan den IJssel heeft zaterdag op een ludieke wijze aandacht gevraagd voor het belang van zebrapaden in de gemeente. Met één van de fractieleden getooid in een heus zebrapak, maakte de fractie zaterdag een rondrit langs de plekken waar wat de SGP betreft extra zebrapaden zouden moeten komen.

 Binnenkort zal er een geactualiseerde verkeer- en vervoersvisie door de gemeenteraad worden vast gesteld.  Met het oog daarop vraagt de SGP-fractie om duidelijke richtlijnen en een juiste uitvoering met betrekking tot de aanleg van zebrapaden in de gemeente.

 Volgens SGP-raadslid Leen Pols handelt de gemeente niet consequent: ‘’Al in 2015 heeft onze fractie hierover door middel van  schriftelijke vragen aandacht gevraagd ’’ De fractie geeft aan dat ook op haar spreekuur hierover concrete vragen zijn gesteld.

 De SGP fractie heeft er alle begrip voor dat de gemeente terughoudend is met het realiseren van zebrapaden. Leen Pols: “Als we echter de plaatsen bekijken waar nu wel en waar geen zebrapaden liggen dan zien we hier geen logische lijn in en dit is de afgelopen jaren niet veranderd. Middels deze actie willen we nogmaals aandacht vragen voor de aanleg van zebrapaden op gevaarlijke plaatsen in de gemeente. De fractie liet zich fotograferen bij de oversteek Middenwetering richting Nieuwe Vliet, de oversteek bij zwembad de Lansing  en bij de oversteek nabij winkelcentrum De Korf.

 Leen Pols: “Er zullen vast nog meer plaatsen zijn waar zebrapaden voor extra veiligheid kunnen zorgen . Onze fractie wil dan ook iedereen vragen om dit bij de gemeente te melden. De SGP-fractie roept de gemeente op om met een kritische blik door de gemeente te gaan en zo de onveilige plekken te inventariseren en te onderzoeken. De gemeente kan dit ook doen door inwoners op te roepen om de onveilige plaatsen te melden. Zij kennen de praktijk en dit moeten we benutten. In de antwoorden op onze eerdere vragen hebben we begrepen dat we het niet alleen van de zebrapaden  moeten verwachten. Dit begrijpen we maar het kan wel helpen om Krimpen veiliger te maken. Voorwaarde is wel dat duidelijk zichtbaar is wat wel en wat geen zebrapad is. Hier schort het nu ook aan. Er moet geen twijfel zijn over waar een zebrapad nodig is en wij vragen dan ook om een duidelijke visie. Wat ons betreft beginnen we met de aanleg van zebrapaden op bovenstaande drie locaties”.