11 oktober 2018

SGP KRIMPEN: “BESLUIT TOT ZONDAGSOPENSTELLING KRIMPEN TELEURSTELLEND”

 

SGP KRIMPEN: “BESLUIT TOT ZONDAGSOPENSTELLING KRIMPEN TELEURSTELLEND”

SGP Krimpen aan den IJssel is teleurgesteld over de uitkomst van de beraadslagingen in het college over de zondagsopenstelling in Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders besloot vandaag om vanaf 21 oktober de resterende zondagen en Eerste Kerstdag van 2018  aan te wijzen als data waarop de Krimpense winkels open mogen. Ook werd duidelijk dat in december een voorstel voor aanpassing van de Krimpense winkeltijdenverordening aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor een openstelling op iedere zondag. Zowel het collegebesluit als het raadsvoorstel gaan uit van een openstellingsmogelijkheid tussen 12.00 uur en 18.00 uur.

SGP-fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen: “Wij zijn teleurgesteld in de besluitvorming over deze situatie. Als gevolg hiervan zal de Krimpense samenleving wezenlijk veranderen. Wij vinden het jammer dat de bezwaren die zijn geuit op de gespreksavond kennelijk weinig gewicht in de schaal hebben gelegd”. De openstellingsmogelijkheid van winkels in Krimpen aan den IJssel verrast de Krimpense SGP niet: tijdens de gespreksavond werd al duidelijk dat het college vast zou gaan houden aan de door haar beoogde zondagsopenstelling van winkels. Dat de openstellingstijden ten opzichte van eerdere aankondiging zijn ingekort is op zich mooi, maar dit neemt de inhoudelijk brede bezwaren niet weg. Ruissen is duidelijk: “Iedereen weet dat wij de zondag zien als Gods dag en dat zondagsopenstelling daar haaks op staat. Dat is niet streng of belemmerend, maar vooral beschermend en van harte gegund aan iedere Krimpenaar”.

Ruissen vervolgt: “Bovendien hebben wij, maar ook diverse insprekers op de gespreksavond, waaronder winkeliers en inwoners, aandacht gevraagd voor andere economische en sociale argumenten bedienen. Zo is dit gewoon echt slecht voor de kleine winkelier die een winkelcentrum juist sterk en aantrekkelijk maakt; wij vinden dat de gemeente ook voor hen verantwoordelijkheid draagt. Het college doet dit af met het argument dat ondernemers dan maar vooral creatief en ondernemend moeten zijn. Wij vinden dat echt zeer kort door de bocht en bepaald geen recht doen aan deze voor Krimpen belangrijke winkeliers. Hier schiet het college echt in tekort”. 

Dat het college zich bedient van het argument dat ‘het beeld bestaat dat de meerderheid van de winkeliers voorstander is voor het vrijgeven van de zondagsopenstelling, dit op basis van persoonlijke waarnemingen’. Ruissen: “Het tegendeel is het geval en het lijkt erop dat er selectief wordt geshopt; nog een argument om een draagvlakonderzoek onder de Krimpense middenstand te moeten willen.

Daarnaast, of je nu christelijk bent of niet, een collectief rustmoment in de week is van waarde voor ons welzijn en de samenleving. Dat gaat verder dan een visie: wij zijn geen robots en winkeliers ook niet”. 

Het Krimpens college maakt melding van een evaluatie van de zondagsopenstelling na 2 jaar. Ruissen: “Dat vinden wij een goede zaak, maar waarom niet zoals ook de winkeliers hebben gevraagd, een draagvlakonderzoek onder winkeliers en inwoners vooraf? Een evaluatie is feitelijk mosterd na de maaltijd als winkeliers kopje onder gaan en verhoudingen ingewikkeld of beschadigd raken, zoals tussen winkeliers onderling, tussen winkeliers en gemeente of in privésituaties van winkeliers. Dit alles moet je niet willen”.

Krimpen aan den IJssel, 10 oktober 2018

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie:

SGP-fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen, email: bertjanruissen@krimpenaandenijssel.nlof telefonisch op (06) 19739302