11 maart 2014

SGP Krimpen kiest voor behoud Het Onderdak

Na een grondige afweging kiest de SGP-fractie in Krimpen aan den IJssel voor het openhouden van Het Onderdak. Dat maakte SGP-fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen bekend tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 6 maart.

Ruissen: ‘Al vele jaren maken gewaardeerde verenigingen gebruik van het Onderdak. Sluiten van Het Onderdak zou jammer zijn. Bovendien zou het de gemeente weinig opleveren.’ Daarvoor voert de SGP drie argumenten aan. Ten eerste zijn de exploitatiekosten van Het Onderdak gering, zeker wanneer die worden vergeleken met exploitatiekosten van andere gemeentelijke voorzieningenlocaties. Ook is geen zicht op een nieuwe bestemming van het gebouw van Het Onderdak. De lpg-tanken van het nabijgelegen tankstation sluiten al een hoop opties uit, zoals woningen. 

Ten slotte hecht de SGP veel waarde aan de continuïteit en het voortbestaan van gewaardeerde verenigingen zoals de Jeugdnatuurwacht en de YMCA. Die zijn niet gebaat bij verhuizingen en hogere kosten.

SGP’er Ruissen diende daarom een amendement om Het Onderdak niet te sluiten. Voor het amendement kreeg de SGP steun van voldoende partijen zodat het SGP-voorstel is aangenomen.