11 maart 2014

SGP Krimpen: ‘muziekschool niet gelijk verzelfstandigen’

Tijdens de raadsvergadering van 6 maart jl. hakte de Krimpense gemeenteraad een flink aantal knopen door omtrent de voorzieningendiscussie. Ook de muziekschool, die altijd op de warme belangstelling van de SGP kan rekenen, kwam aan bod. Met een aantal andere partijen heeft de SGP directe verzelfstandiging van de muziekschool voorkomen. Dat stond wel in de oorspronkelijke plannen van het College van B&W.

In een amendement pleit de SGP samen met andere partijen voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor interne verzelfstandiging als tussenstap. Bij deze stap, interne verzelfstandiging, zou de muziekschool niet direct worden overgenomen door een organisatie van buiten Krimpen. Dat leek met het voorstel van VVD-wethouder Hofstra wel het geval te worden. De SGP is altijd al erg tegen dit idee geweest. SGP-fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen tijdens de raadsvergadering: ‘Wij willen nog iets te kiezen hebben. Daarvoor is de tussenstap van interne verzelfstandiging de beste waarborg. En wat zou er nu mooier zijn wanneer er in de komende tijd zich een Krimpense stichting aandient die het muziekonderwijs wil gaan organiseren?! Die kan mooi Krimpens maatwerk leveren. Dat zou in het geval van uitlevering aan SKVR niet het geval zijn.

Het amendement werd met een meerderheid van twaalf tegen acht stemmen aangenomen.