7 april 2016

SGP Krimpen op wijkbezoek in de Schilderswijk

SGP Krimpen op wijkbezoek in de Schilderswijk

Krimpen aan den IJssel – De SGP-fractie hoopt op maandag 18 april a.s. de Schilderswijk in Krimpen aan den IJssel te bezoeken.

Het wijkbezoek begint ’s-middags om 13:00u in ‘Het Palet’ aan de Rembrandtlaan 30 met een bijeenkomst met het buurtpreventie team. In aansluiting daarop zal een overleg met de wijkagent plaatsvinden. In dit overleg zal onder andere de veiligheid in de wijk centraal staan. Daarna zal de fractie ondermeer spreken met vertegenwoordigers van Qua Wonen en zal er een wijkschouw worden gehouden in de Schilderswijk van 16:00-17:00u. De schouw start vanaf ‘Het Palet’. Bewoners van de wijk worden van harte uitgenodigd om mee te lopen met de wijkschouw om de wijkspecifieke aandachtspunten voor het voetlicht te brengen.

’s Avonds staat er tussen tussen 19:00 en 20:00 uur een inloopspreekuur gepland. Dit spreekuur vindt plaats in ‘Het Palet’ en biedt inwoners uit de wijk de gelegenheid om in een informele setting in gesprek te gaan met de SGP-fractie. De fractie wil door dit werkbezoek een beter beeld krijgen van de Schilderswijk. Wilt u meelopen met de wijkschouw? Meldt dit dan even bij raadslid Paul Schultink op 06-23230593 of via paulschultink@krimpenaandenijssel.nl. Natuurlijk kan men ook gewoon spontaan langs komen.