1 april 2016

SGP: LANDELIJK SIGNAAL VOOR GRATIS VOG VOOR VRIJWILLIGERS

SGP: landelijk signaal voor gratis VOG voor vrijwilligers

Krimpen aan den IJssel – Op initiatief van de SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel wordt bij de regering en de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen die de recente prijsverhoging van de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) heeft voor het plaatselijke vrijwilligerswerk. De regering wordt opgeroepen om de VOG voor alle vormen van vrijwilligerswerk gratis te maken. Dit staat in een motie die samen met VVD en PvdA is ingediend en gisteravond door de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel is aangenomen.

Vrijwilligers die op het gebied van zorg en welzijn actief zijn, hebben vrijwel altijd te maken met kwetsbare hulpvragers in kwetsbare situaties. Het is daarom belangrijk dat deze vrijwilligers geen strafbare feiten hebben gepleegd, die (mogelijk) een bedreiging vormen voor hun veiligheid. Steeds meer organisaties voor zorg en /of ondersteuning stellen daarom verplicht dat hun medewerkers en vrijwilligers een actuele VOG hebben.

Burgerlid Hugo van der Wal: “Afgelopen zomer heeft de SGP, samen met de VVD en met steun van de gehele raad, geregeld dat vrijwilligersorganisaties binnen Krimpen, die zich inzetten voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking, voor hun vrijwilligers gratis een VOG kunnen aanvragen. Daarmee hebben we de ongelijkheid rechtgetrokken ten opzichte van de vrijwilligersorganisaties die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen was immers eerder al landelijk geregeld dat zij gratis een VOG kunnen krijgen. Om te zorgen dat voor die laatste groep de VOG gratis kan blijven, heeft de regering recent besloten om de prijs van een VOG voor de andere categorieën met bijna 40% te verhogen. De vrijwilligersorganisaties die voor ouderen of voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking werken, zijn hier onterecht de dupe van. Gelukkig gaat het College, mede op ons aandringen, zorgen dat zij ook voor deze prijsverhoging gecompenseerd worden, maar toch voelt het niet fair. Zeker niet omdat die zelfde regering een steeds zwaarder beroep doet op de inzet van vrijwilligers op het gebied van zorg en ondersteuning.”

De motie wordt ook naar alle gemeenteraden en colleges van alle andere gemeenten gestuurd, en naar – onder meer - de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn. Hiermee worden ze opgeroepen het Krimpense signaal richting regering en Tweede Kamer te versterken.