8 juli 2017

SGP: Maak Krimpen duurzamer

SGP: Maak Krimpen duurzamer

Krimpen aan den IJssel – Het College van B&W gaat aan de slag om Krimpen aan den IJssel duurzamer te maken.  Wethouder Marco Oosterwijk zegde dit toe naar aanleiding van een aantal moties van de SGP-fractie die gisteravond door de gemeenteraad  is aangenomen tijdens de behandeling van de Kadernota 2018.

SGP-raadslid Corné Vogelaar: “De enthousiaste reacties in de wijk Oud Krimpen op het idee van de SGP-fractie om buurtbewoners hun eigen duurzame lichtmast te laten kiezen was voor onze fractie aanleiding om ook in andere wijken hiermee aan de slag te gaan. Tijdens een recent gehouden wijkbezoek stelde onze fractie vast dat de nu gekozen nostalgische lichtmasten een gouden randje geven aan een toch al mooie wijk. Investeringen in duurzaamheid leveren milieuwinst op en worden op termijn terugverdiend. Duurzame en nostalgische masten zijn weliswaar duurder maar er is een sluitende business case van te maken”. Het (versneld) verduurzamen van de openbare verlichting is één van de speerpunten uit de gemeentelijke duurzaamheidsagenda.   

In een andere motie werd het college opgeroepen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met energiecoaches te gaan werken. Raadslid Vogelaar: “In enkele gemeenten hebben succesvolle pilotprojecten plaatsgevonden met energiecoaches. Uit evaluatie van deze pilots door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat deze inzet van energiecoaches effectief is; het zorgt voor energiebesparing en het verlaagt de energierekening. De ECN adviseert dan ook de genoemde aanpak verder uit te rollen”. Dit wordt extra mooi als werkzoekenden kunnen worden ingeschakeld als energiecoach. Ook huurdersverenigingen in de Krimpenerwaard hebben recent aangegeven hiermee aan de slag te willen, wat op steun van woningstichting QuaWonen kon rekenen. 

Een eerder dit jaar aangenomen motie van de SGP-fractie over lokale energiecoöperaties krijgt op 13 september een vervolg. Er wordt dan door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd over energiecoöperaties, iedereen is welkom. De gemeente Krimpen aan den IJssel wil (uiterlijk) in 2050 energieneutraal zijn. De moties helpen daarbij en kregen bijna unanieme steun van de gemeenteraad.